TRENING UMETNOST PREGOVARANJA

 

UMETNOST

PREGOVARANJA, PREDAVAČ DIJANA CARIĆ

 
 

 

“U biznisu ne dobijate uvek ono što zaslužujete, dobijate ono što pregovarate.”

(Čester Karas)

 

Cilj treninga

 

  • savladavanje osnovnih pojmova, koncepa ta i tehnika pregovaranja;
  • prepoznavanje manipulacija i laži;
  • upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo);

pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane

 

Prijave na e-mail oup.sombor@open.telekom.rs ili na telefon 025/413-140.