Slobodna muzika

ŠTA JE SLOBODNA MUZIKA? - Slobodna muzika je prevod pojma "royalty-free music", koji  označava muziku  za čije korišćenje  nosioci  autorskog i  srodnih  prava ne potražuju naknade.   Naknada na koje imaju pravo su se odrekli kako bi svoju muziku učinili primamljivijom za javne korisnike i time promovisali svoju muziku.

 

ŠTA NUDI FAIR SHARE?  – Fair Share nudi najrazličitije usluge u oblasti autorskog i srodnih prava, kako nosiocima tih prava tako i njihovim korisnicima. Između ostalog, nudi korišćenje   BAZE SLOBODNE MUZIKE koju izgrađuje uz pomoć domaćih i muzičara iz regiona. Za korisnike koji imaju potrebu za većim količinama slobodne muzike posreduje u prodaji   usluga   servisa   Jamendo,   najvećeg   svetskog   distributera   slobodne   muzike, omogućujući popust korisnicima ovog servisa. U sklopu projekta izgradnje Baze Slobodne Muzike Fair Share emituje i online radijski program čiji sadržaj čini slobodna muzika i čije javno sopštavanje takođe slobodno i otvoreno za druge slobodne sadržaje - http://50.117.8.242:7891/FairShareBeograd

 

OBAVEŠTAVANJE SOKOJA DA JE PRIVREDNI SUBJEKT ILI PREDUZETNIK PREŠAO NA FAIR SHARE - je procedura koju je neophodno ispoštovati da bi se demonstrirala savesnost u poslovanju i utvrdila odbrana od eventualnih zahteva SOKOJa, a detaljno   je   opisana   na   sajtu   Fair   Share   -    http://www.fairshare.rs/ugovor/ugovor-sa- korisnikom/ (pod OBAVEŠTENJE KOLEKTIVNIM ORGANIZACIJAMA)

 

ŠTA JE  JAMENDO  - Jamendo  je  prva,  najveća  i  tehnički  najrazvijenija  svetska  online platforma za distribuciju slobodne muzike. Ugovor se zaključuje online, muzika se downloaduje, sluša sa online radija, dobija na USB memory sticku ili putem set-up boxova, sa specijalnim ponudama za lance poslovnih objekata… Cene Jamenda su na njihovom sajtu https://licensing.jamendo.com/en/in-store, a ako prilikom poručivanja usluge firma unese FairShare promo code dobija 5% popusta od Jamenda. Fair Share obezbeđuje pravnu podršku.

 

CENA FAIR SHARE SLOBODNE MUZIKE - je takodje SLOBODNA http://www.fairshare.rs/ugovor/cene/, a za donacije i naknade veće od 1.000 dinara / 10 eura mesečno i 10.000 dinara / 100 eura godišnje Fair Share izdaje pisane Zahvalnice/Potvrde - http://www.fairshare.rs/ugovor/ugovor-sa-korisnikom/

 

KONTAKT FS:                                                                      

 

Ognjen Uzelac                                                                           

Slavka Milićevića 1b                                                                 

11194 Rušanj, Beograd                                                         

060/077-11-19                 

office@fairshare.rs