Izmena zakona o poreskom postupku

Izmenom zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, člana 29. stav 7 i 8, preduzetnici koji žele da zatvore firmu moraće da podnesu dva uverenja o izmirenim porezima koja nisu starija od pet dana, i to iz poreske uprave i iz lokalne poreske administacije.