Predavanje Umetnost pregovaranja

Predavač Dijana Carić, predavanje održano 27.04.2016.